KAPTON TAPE เทปทนความร้อนสูง

 Kapton Tape หรือ Polyimide Tape คืออะไร สมาร์ทบอนด์ มีคำตอบให้คุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapton Tape หรือ Polyimide Tape คือ

Kapton Tape หรือ Polyimide Tape คือเทปกาวทนความร้อน 
วัสดุผลิตจาก Polyimide และ กาวที่ใช้ในการผลิต ตัวเทป มี สองชนิค คือ กาวซิลิโคน และ กาวอะคริลิค
ซึ่งการเลือกใช้กาวที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการทนอุณหภูมิความร้อนอีกด้วย โดยหากใช้กาวซิลิโคน จะสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 260 องศา
กาวอะคริลิคทนความร้อนได้สูงถึง 170 องศา ตลอดการใช้งาน 


นอกจาก Kapton Tape หรือ Polyimide Tape จะทนความร้อนสูงแล้ว ยังมีคุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ทนทานต่อสารเคมี มีความเสถียร ทนต่อความดันไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบกาวหลังดึงออกอีกด้วย 

โดยการใช้งาน หลักๆ คือการนำไปปิดบางส่วนของชิ้นงาน ที่ต้องการการป้องกันความร้อน นิยมใช้ชั่วคราวแล้วลอกออก

 

Visitors: 209,495