STATIC MIXER

STATIC MIXER / MIXING TUBE  

Static Mixer คือ อุปกรณ์ผสมในเส้นท่อ ด้วยการใช้รูปแบบการไหล 3 แบบในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดการผสม 

คือ 1. การไหลแบบแบ่งส่วน [Division Process] : ทุกครั้งที่ของเหลวไหลผ่านแต่ละ Element(n) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

โดยจำนวนส่วนทั้งหมดที่ถูกแบ่งจะเท่ากับ 2^n
2. การไหลวนภายใน Element [Conversion Process] : ด้วยรูปร่าง แบบขดเกลียวของ Element จีงทำให้ของเหลวเกิดการไหลหมุนเป็นวงเล็กๆ ในแต่ละ Element 

3.การไหลสลับซ้าย-ขวา [Inversion Process] : เป็นการไหลจากด้านผนังท่อกลับเข้าไปสู่ส่วนกลาง จนกระทบกับ Element จึงเกิดการไหลกลับไป 

                                            

  อีกทางหนึ่งหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ การแบ่งการไหลออกเป็นส่วนๆ (Flow Division) และการผสมแนวรัศมี Radial Mixing เมื่อมีการทำงานในสองหน้าที่นี้จะทำให้เกิดการผสมที่เหมาะสมภายใน Static Mixer

                                                          

                                                                          

 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                             50Ml Manual Dispenser Gun

                                                                   Universal50ml 10:1 ปืนABกาว คู่มือการทำงานที่เรียบง่าย, สะดวกและทนทานได้อย่างอิสระควบคุมกาวที่สามารถประหยัดวัสดุ และปรับปรุงการผลิต

                                                                               

                                                     

                                             การใช้งาน Dispenser Manual Caulking Gun

                                                                   

    

                                                                                                                                                                                                                                                         

Visitors: 229,071