STATIC MIXER

STATIC MIXER / MIXING TUBE  

Static Mixer คือ อุปกรณ์ผสมในเส้นท่อ ด้วยการใช้รูปแบบการไหล 3 แบบในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดการผสม 

คือ 1. การไหลแบบแบ่งส่วน [Division Process] : ทุกครั้งที่ของเหลวไหลผ่านแต่ละ Element(n) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

       โดยจำนวนส่วนทั้งหมดที่ถูกแบ่งจะเท่ากับ 2^n 

    2. การไหลวนภายใน Element [Conversion Process] : ด้วยรูปร่างแบบขดเกลียวของ Element จึงทำให้ของเหลวเกิดการไหลหมุนเป็นวงเล็กๆ

       ในแต่ละ Element

                                                                       3. การไหลสลับซ้าย-ขวา [Inversion Process] : เป็นการไหลจากด้านผนังท่อกลับเขาไปสู่ส่วนกลาง จนกระทบกับ Element จึงเกิดการไหลกลับไป

                                                                          อีกทางหนึ่งหลักการ

                                                                   สำคัญที่เกี่ยวข้องคือ การแบ่งการไหลออกเป็นส่วน ๆ (Flow Division) และการผสมในแนวรัศมี (Radial Mixing) เมื่อมีการทำงานในสองหน้าที่นี้จะทำให้

                                                                   เกิดการผสมที่เหมาะสมภายใน Static Mixer 

 

                                                                          

 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                             50Ml Manual Dispenser Gun

                                                                   Universal50ml 10:1ปืนABกาวคู่มือการทำงานที่เรียบง่าย,สะดวกและทนทานได้อย่างอิสระควบคุมกาวที่สามารถประหยัดวัสดุและปรับปรุง

                                                                   การผลิต

                                                                               

                                                     

                                             การใช้งาน Dispenser Manual Caulking Gun

                                                                   

    

                                                                                                                                                                                                                                                         

Visitors: 47,534