เครื่องหยอดและผสมกาว (Glue Dispenser & Mixer),  เข็มหยอดกาว (Dispensing Tips) และหลอดผสมกาว (Mixing Tube)

 

 

Visitors: 229,071